PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Infrastruktury i RozwojuMinisterstwo Gospodarki


PARPPATRONAT MEDIALNY:


gazeta wyborcza


Radio Lodz


Biotechnologia


Ecomanager

 


Przeglad Komunalny

tylko zdrowie


senior


zielona lekcja


rynekzdrowia.pl


rynek zdrowiaPARTNERZY MERYTORYCZNI:

Uniwersytet Łódzki


Medical University of Lodz


Politechnika Łódzka


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


WIOS


ERCE PAN


EPNOE


Towarzystwo Urbanistów Polskich


Fundacja 2035


Konsorcjum Punktów Kontaktowych


Regionalne Centrum Polityki Społecznej


Kroban


InHort


Audiosat


Sukcesja


Cohabitat


Polbio


Hipokamp


ManuGreenTech


Studenckie Forum BCC


Wojewódzki Urząd Pracy


Zgierski Unwersytet Trzeciego Wieku


polgips


ibwch


Wykluczeni Cyfrowo


PARTNERZY TYGODNIA BIOEKONOMII:


CSR


IW


KE


Klub500


EEN i FRP


PWSZ


SPN


Technopark


Politechnika Łódzka


ibwch


CZMP


  AGENDA DO POBRANIA
Dnia 19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym.

Zaplanowane podczas Kongresu panele skupią się głównie na takich zagadnieniach jak:

  • zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities;
  • mechanizmy finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej;
  • wydłużenie aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”.

Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęta zostanie dyskusja o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia.

Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to kluczowe wydarzenie w ramach Tygodnia Bioekonomii, który w tym roku odbędzie się w dniach 15 - 19 września.


Serdecznie zapraszamy do rejestracji.GreenCrossIII Międzynarodowy Kongres Bioekonomii wspiera również Green Cross Poland:

"W strategiach dotyczących zielonej infrastruktury warto uwzględniać korzystny i perspektywiczny komponent zakładania tzw. ogrodów społecznych. Potencjał tworzenia przez grupy mieszkańców zielonych stref w mieście - skwerów, zielonych dachów, zieleńców - został dostrzeżony na świecie, a inicjatywy te docierają także do Polski. Projekty z zakresu tzw. urban farmingu niosą ze sobą korzyści szczególnie istotne w miastach - poprawiają jakość powietrza, korzystnie wpływają na wygląd metropolii i sprzyjają integracji społecznej. Aby w Polsce programy ogrodów społecznych mogły dynamicznie się rozwijać, ważna jest kooperacja samorządów, agend administracji centralnej, organizacji i lokalnych liderów, placówek edukacyjnych, urbanistów i środowisk biznesowych, do czego serdecznie zachęcamy."

- Donata Kałużna, Dyrektor Operacyjny Green Cross PolandNarodowe Centrum Badań i RozwojuPodczas III Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Województwem Łódzkim.

Strony podejmą partnerstwo w celu realizacji misji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którą jest wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, a poprzez to nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa oraz ustawowych zadań Województwa Łódzkiego, w szczególności  wspierania rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania postępu technologicznego oraz innowacji.

Ze strony NCBiR porozumienie podpisze Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ze strony Województwa Łódzkiego - Marszałek Witold Stępień.Gra biznesowa - Homoresponsabilis


W czasie III Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii odbędzie się gra biznesowa realizowana pod hasłem Homoresponsabilis. Współzawodniczyć będą trzy drużyny: zespół z SF BCC i Politechniki Łódzkiej, zespół doktorantów, zespół z Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt zorientowany jest na promocję takich zagadnień jak: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu globalnego, relacje handlowe pomiędzy krajami południa i północy naszego Globu, odpowiedzialność menedżerów, etyczne aspekty procesu podejmowania decyzji biznesowych oraz edukacja globalna.

Ideą gry jest zaangażowanie graczy w proces poznawania realiów panujących na rzeczywistym rynku i podejmowania przez nich odpowiedzialnych decyzji. Gra wymaga bezpośredniego zaangażowania i interakcji między uczniami co pozwala im lepiej doświadczać sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w prawdziwych sytuacjach życia zawodowego.

Gra trwa kilka cykli, podczas których uczestniczy podejmują różnorodne decyzje związane z prowadzeniem swoich przedsiębiorstw oraz reagują na zdarzenia, które ich spotykają.
Dodatkowo za pośrednictwem kart zdarzeń mają okazję spotkać rozmaitych interesariuszy, takich jak NGOs (organizacje pozarządowe), media, lokalne społeczności, konsumenci, audytorzy, organizacje certyfikujące itp.